U bent hier

Voor Gastouders

Selectiecriteria voor gastouders

Deskundigheidseisen

 • U moet in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of een EVC-certificaat waaruit blijkt dat u voldoet aan alle competenties van deze MBO-2 opleiding.
 • U moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen (Oranje Kruis)
 • U moet een verklaring omtrent het gedrag hebben. Als u thuis kinderen opvangt, geldt dat ook voor uw huisgenoten van boven de 18. (aanvraagformulier via gastouderbureau)
 • is in bezit van een mede-inzittendenverzekering (bij gebruik van auto)
 • is bereid cursussen en thema-avonden bij te wonen
 • is telefonisch goed bereikbaar
 • mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken
 • U wordt geacht tijdens het werk Nederlands te spreken
 • Als één of meer van uw eigen kinderen onder toezicht staan, kunt u geen gastouder zijn

Persoonlijk

 • is minimaal 18 jaar
 • is lichamelijk en geestelijk gezond
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • heeft organisatietalent
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders
 • kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden

Motivatie

 • heeft een positieve houding t.o.v. kinderopvang
 • gaat graag met kinderen om
 • gebruikt de opvang niet om eigen onverwerkte problematiek op te lossen

Pedagogische kwaliteiten

 • heeft ervaring en/of kennis opgedaan van de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar
 • staat positief ten opzichte van de pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan
 • heeft aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • kan warmte en geborgenheid geven aan kinderen
 • kan kinderen verzorgen, stimuleren in de ontwikkeling, en begeleiden

Gezin en opvang van de gastouder

 • Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn is: Zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar; Vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar; Vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar, inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. Hierbij wordt ook gekeken naar de grootte van uw huis
 • de gezinssituatie is stabiel
 • de gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen
 • de gastouder mag slechts op één locatie kinderen opvangen; op uw woonadres of bij één vraagouder thuis
 • u kunt geen gastouder zijn als u op hetzelfde adres woont als de ouders van het kind dat u wilt opvangen

Omgevingsfactoren

 • het huis en de eventuele tuin van de gastouder zijn veilig en hygiënisch. (er wordt voor er opvang plaatsvindt een risico-inventarisatie gedaan)
 • in huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen
 • er is gelegenheid om veilig buiten te spelen
 • wij nemen geen gastouders aan die een hond hebben in huis
 • andere huisdieren lijken volledig te vertrouwen, de gastouder laat kinderen nooit alleen met de huisdieren

Wilt u zich aanmelden of een informatieboekje toegemaild krijgen, vul dan hier uw gegevens in.