U bent hier

Werkwijze

Gastouderbureau Al Amana heeft een bemiddelende rol tussen gastouders en vraagouders om een zo goed mogelijke vorm van kinderopvang aan te bieden. Hierbij wordt toegewerkt naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen beide partijen. Gastouders en ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen, zodat opvoeden vanuit een gedeeld perspectief kan plaatsvinden. De dienstverlening aan de ouders staat centraal. Al Amana hanteert daarvoor een beleid, waar voortdurend aan gewerkt wordt, door het na te leven en zonodig te veranderen, om tot een nóg beter resultaat te komen. De centrale persoon in het gastouderbureau is de coördinator die het hele traject van aanmelding tot en met onderhoud begeleidt. De coördinator heeft regelmatig een gesprek met de vraag- en gastouders. Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen beide partijen en zien dit dan ook als essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Aanmeldprocedure

Als een gastouder zich aanmeldt bij Al-Amana, dit kan telefonisch of schriftelijk gebeuren, dan zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek zullen een aantal punten besproken worden. Het intake gesprek vindt bij de gastouder thuis plaats tenzij anders wordt besproken. Het huis wordt ook meteen op veiligheid en hygiëne gecontroleerd. Dit gaat via de regels van Al-Amana en Stichting Consument en Veiligheid. Zodra het huis gecontroleerd is, kan het zoeken naar een geschikt gezin beginnen. Als er een gezin gevonden is, vindt er een koppelinggesprek plaats. Hier worden de ouders en gastouder aan elkaar voorgesteld. Tijdens dit gesprek worden de wensen van gastouder en ouder besproken. Het gaat erom dat beide partijen een goed gevoel hebben. Met de ouders en gastouder wordt er besproken binnen 24 uur contact met elkaar op te nemen om door te geven of er een match is. Als alles goed gaat wordt er een dag afgesproken om met de opvang te gaan starten. Er is nu sprake van een proeftijd. Deze regels staan in de voorwaarden besproken. Als een vraagouder zich meldt bij Al-Amana vindt er ook eerst een intake-gesprek plaats. Hierin worden de belangrijkste punten besproken, bijvoorbeeld opvangtijden, wensen qua opvoeding en geloof. Hierna gaat Al-Amana op zoek naar een geschikte gastouder. Het kan zijn dat deze niet in ons bestand aanwezig is. De kosten voor eventueel adverteren e.d. zijn voor onze rekening. De verdere procedure is dan hetzelfde als hierboven beschreven staat. Als een vraagouder zich meldt samen met een zelf gevonden gastouder, vindt er één gesprek plaats in de woning waar de opvang plaatsvindt. Dit ter registratie en om de dienstverlening goed te laten verlopen.